Các bài viết với từ khóa: "Bridge (Cầu nối)"

 • Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp

  Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp: – Amplitude (Biên độ): Góc tối đa mà tại đó quả lắc đồng hồ dao động đến điểm nghỉ. – Analogue Display (Màn hình hiển thị số nhị phân): Hiển thị khoảng thời gian đã trôi…

  Share Button
  Xem chi tiết»
 • Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp

  Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp:
  – Amplitude (Biên độ): Góc tối đa mà tại đó quả lắc đồng hồ dao động đến điểm nghỉ.
  – Analogue Display (Màn hình hiển thị số nhị phân): Hiển thị khoảng thời gian đã trôi qua bằng một dụng cụ đánh dấu (thường là các kim) ở trên cung chia độ của mặt đồng hồ.

  Share Button
  Xem chi tiết»