Các bài viết với từ khóa: "Khóa dây"

  • Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp

    Các thuật ngữ và tên gọi các linh kiện trong đồng hồ cao cấp: – Amplitude (Biên độ): Góc tối đa mà tại đó quả lắc đồng hồ dao động đến điểm nghỉ. – Analogue Display (Màn hình hiển thị số nhị phân): Hiển thị khoảng thời gian đã trôi…

    Share Button
    Xem chi tiết»