Search Console đã phát hiện ra rằng trang web của bạn bị 1 vấn đề đường dẫn Trường “position” bị thiếu

Rate this bai-viet

Áp dụng với xenforo:

1. Mở file PAGE_CONTAINER tìm đến đoạn code:

<xf:macro name=”breadcrumbs” arg-breadcrumbs=”!” arg-navTree=”!” arg-selectedNavEntry=”{{ null }}” arg-variant=””>

    <xf:if contentcheck=”true”>

        <ul class=”p-breadcrumbs {{ $variant ? ‘p-breadcrumbs–‘ . $variant : ” }}”

            itemscope itemtype=”https://schema.org/BreadcrumbList”>

        <xf:contentcheck>

            <xf:set var=”$rootBreadcrumb” value=”{$navTree.{$xf.options.rootBreadcrumb}}” />

            <xf:if is=”$rootBreadcrumb AND $rootBreadcrumb.href != $xf.uri”>

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-href=”{$rootBreadcrumb.href}”

                    arg-value=”{$rootBreadcrumb.title}” />

            </xf:if>

            <xf:if is=”$selectedNavEntry && $selectedNavEntry.href && $selectedNavEntry.href != $xf.uri && $selectedNavEntry.href != $rootBreadcrumb.href”>

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-href=”{$selectedNavEntry.href}”

                    arg-value=”{$selectedNavEntry.title}” />

            </xf:if>

            <xf:foreach loop=”$breadcrumbs” value=”$breadcrumb” if=”$breadcrumb.href != $xf.uri”>

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-href=”{$breadcrumb.href}”

                    arg-value=”{$breadcrumb.value}” />

            </xf:foreach>

        </xf:contentcheck>

        </ul>

    </xf:if>

</xf:macro>

<xf:macro name=”crumb” arg-href=”!” arg-value=”!”>

    <li itemprop=”itemListElement” itemscope itemtype=”https://schema.org/ListItem”>

        <a href=”{$href}” itemprop=”item”>

            <span itemprop=”name”>{$value}</span>

        </a>

    </li>

</xf:macro>

2. Thay thế nguyên đoạn code trên bằng đoạn code: 

<xf:macro name=”breadcrumbs” arg-breadcrumbs=”!” arg-navTree=”!” arg-selectedNavEntry=”{{ null }}” arg-variant=””>

    <xf:if contentcheck=”true”>

        <ul class=”p-breadcrumbs {{ $variant ? ‘p-breadcrumbs–‘ . $variant : ” }}”

            itemscope itemtype=”https://schema.org/BreadcrumbList”>

        <xf:contentcheck>

            <xf:set var=”$position” value=”{{ 0 }}” />

            <xf:set var=”$rootBreadcrumb” value=”{$navTree.{$xf.options.rootBreadcrumb}}” />

            <xf:if is=”$rootBreadcrumb AND $rootBreadcrumb.href != $xf.uri”>

                <xf:set var=”$position” value=”{{ $position + 1 }}” />

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-position=”{$position}”

                    arg-href=”{$rootBreadcrumb.href}”

                    arg-value=”{$rootBreadcrumb.title}” />

            </xf:if>

            <xf:if is=”$selectedNavEntry && $selectedNavEntry.href && $selectedNavEntry.href != $xf.uri && $selectedNavEntry.href != $rootBreadcrumb.href”>

                <xf:set var=”$position” value=”{{ $position + 1 }}” />

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-position=”{$position}”

                    arg-href=”{$selectedNavEntry.href}”

                    arg-value=”{$selectedNavEntry.title}” />

            </xf:if>

            <xf:foreach loop=”$breadcrumbs” value=”$breadcrumb” if=”$breadcrumb.href != $xf.uri”>

                <xf:set var=”$position” value=”{{ $position + 1 }}” />

                <xf:macro name=”crumb”

                    arg-position=”{$position}”

                    arg-href=”{$breadcrumb.href}”

                    arg-value=”{$breadcrumb.value}” />

            </xf:foreach>

        </xf:contentcheck>

        </ul>

    </xf:if>

</xf:macro>

<xf:macro name=”crumb” arg-href=”!” arg-value=”!” arg-position=”{{ 0 }}”>

    <li itemprop=”itemListElement” itemscope itemtype=”https://schema.org/ListItem”>

        <a href=”{$href}” itemprop=”item”>

            <span itemprop=”name”>{$value}</span>

        </a>

        <xf:if is=”$position”><meta itemprop=”position” content=”{$position}” /></xf:if>

    </li>

</xf:macro>


Chút quảng cáo:

Cửa hàng làm dây da đồng hồ (quai đồng hồ) theo tiêu chuẩn chính hãng, bằng da cá sấu cao cấp nhập khẩu.
Nhằm phục vụ nhu cầu chơi đồng chính hãng thụy sỹ của anh chị.

Để được hỗ trợ, tư vấn, phục vụ tận nơi (trong thành phố HCM)  vui lòng liên hệ: 0906885622 Sang (Zalo – Viber – iMessage)

Các thông tin tham khảo:

www.daydadongho.net – www.daydadongho.vn – www.thaydaydongho.vn – www.daynit.vn –
www.daydongho.net – www.quaidongho.com
Mạng xã hội:

https://www.facebook.com/daydadongho/

https://www.facebook.com/Quaidongho/

https://www.facebook.com/daydonghodeotay/


Sau đó save lại rồi tiến hành kiểm tra web có bị lỗi không? web vẫn hoạt động tốt ta tiến hành truy cập:

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/

để kiểm tra xem web còn bị lỗi “position” không.

Share Button

Từ khóa:  

Bình luận

echo kk_star_ratings();